Şirket Politikası

İkincil paketleme ve hat sonu otomasyon sistemleri konusunda hizmet vermekte olan firmamız VERVO’nun ilkesi; müşterilerinin, çalışanlarının, hizmet ve ürün sunulan kurumların ve diğer sosyal paydaşlarının beklentilerini aşmaktır. Şirket gücünü yetişmiş ve sürekli gelişen insan kaynağından almaktadır.

Değerlerimiz

  • Tüm Çalışanların yönetim sistemlerine katılımını sağlayarak sürekli gelişim felsefesini amaç edinmeyi ve bu doğrultuda kuruluş hedeflerini belirlemeyi
  • Bilgi Güvenliği ile ilgili risk analizi çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirmeyi
  • Bilgi güvenliği çalışmaları için gerekli sorumluları belirleyerek Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli geliştirmeyi
  • Tabii olduğumuz tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri karşılamayı
  • Bilgi güvenliği ihlal olaylarının önlenmesi için gerekli sistemi oluşturmayı ve devamını sağlamayı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri politikası olarak benimsemiş bulunmaktayız.